Så behandlar vi dina personuppgifter

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till.

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du blir kund hos oss samlar vi in kontaktuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer. För vissa resenärskategorier samlar vi även in födelseår.

Vissa betalsätt fordrar att vi samlar in personnummer och/eller adress. Dessa uppgifter kan inhämtas direkt från dig, eller från andra källor, till exempel Folkbokföringsregistret.

Information om dina tjänster

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.

Supportärenden

När du kontaktar vår kundtjänst samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Det här använder vi personuppgifter till

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande missbruk av våra tjänster, bedrägerier eller andra lagbrott, samt användning av våra tjänster som strider mot våra villkor.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter i upp till två år efter ditt senaste användande av våra tjänster.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

I marknadsförings- och analyssyfte kan vi komma att dela analysdata via tredjepartscookie. Vi kan även dela kontaktuppgifter till massutskicksverktyg i syfte att leverera bokningsbekräftelser, nyhetsbrev, erbjudanden och viktiga meddelanden.

I syfte att ta betalt för våra tjänster delar vi de data som krävs för att genomföra betalningen eller återbetalningen ifråga. Det kan röra sig om uppgifter för att genomföra en kortbetalning, kontrollera äktheten i personuppgifter som anges vid en beställning, skicka en pappersfaktura eller göra manuella återbetalningar via Bankgiro.

I kontakt med vår kundtjänst kan vi dela de data som krävs för att få kontakt med dig i samband med till exempel ett telefonsamtal eller en chatt.

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS och envägs hash-algoritmer.

Personuppgiftsbiträde är SAVEA NetPro Solutions AB. SAVEAs personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver. SAVEA har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

När du säger upp ditt konto, eller har varit inaktiv i mer än två år, tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling.

Det som bland annat tas bort är dina...

Bland det som inte tas bort finns bland annat: